Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `詀kU' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Tu bratia v鱉dy sa streta聽 bud繳! - slovackytydenik.cz
FacebookYoutubeInstagram

Tu bratia v鱉dy sa streta聽 bud繳!

Str獺n穩 Spolenost 27. 5. 2020
Tu bratia v鱉dy sa streta聽 bud繳!
Foto: BM

Na dva ms穩ce hranice rozdlila 鱉ivot des穩tek lid穩

Hesla Chci vidt babiku, Pus聽te n獺s do 禳koly z獺ila barevn na transparentech v rukou oban轡 a jejich dt穩, kte穩 pi禳li podpoit happening za oteven穩 hranic na hranin穩 pechod Str獺n穩-Kvtn獺 - Moravsk矇 Lieskov矇, ance. Na hranici se se禳lo asi 60 lid穩 z obou stran.

Chtli jsme pouze vyj獺dit n獺zor, 鱉e n獺m to nen穩 fuk. 鬚e n獺m na禳e rodiny i kamar獺di tsn za hranic穩 chyb穩 a 鱉e na n獺s v Praze ani v Bratislav vl獺dy nemysl穩. Nebylo by od vci z穩dit - jako tomu b羸valo d穩ve - voln羸 p穩hranin穩 styk. Teba jen do deseti kilometr轡 od hranice. Ne to takto neprody禳n uzav穩t. Nkte穩 jsou proti sv矇 v轡li nuceni obnovovat pa禳er獺ck矇 stezky a chodn穩ky, upozoruje Barbora Mackov獺 ze Str獺n穩.

Inici獺torem happeningu byl Petr Tanner, bydl穩c穩 na v羸禳e zmiovan矇 chat sto metr轡 od 獺ry, kter羸 se spojil s p獺teli, sousedy a kamar獺dy z obou stran hranice a t矇m ze dne na den se na hranici se禳li.

Bylo to dojemn矇, m轡j syn Ondra chod穩 s jejich synkem Enzou do 禳kolky. Kluci se obj穩mali, dva ms穩ce se nevidli, to bylo radosti! dod獺v獺 Mackov獺.

Jak矇 jsou p穩bhy soused轡 z obou stran hranice?  

Eli禳ce je 10, chod穩 do 4. t穩dy z獺kladn穩 禳koly ve Str獺n穩. S rodii 鱉ije sto metr轡 za hranic穩, kde si na kopanic穩ch spravili chatu po ddekovi a nyn穩 tam trvale bydl穩. Bohu鱉el nesm穩 pekroit hranici zpt do eska, i kdy鱉 zde maj穩 trval羸 pobyt, maj穩 zde rodie, dti 禳kolku, krou鱉ky, l矇kae, Prost tch 100 metr轡 je dl穩 od b鱉n羸ch a d穩ve dostupn羸ch vc穩, kter矇 se ze dne na den staly nemo鱉n羸mi. Pokud by toti鱉 ofici獺ln pe禳li, u鱉 by je zpt na Slovensko do jejich domu nepustili.

Dal禳穩 p穩bh vypr獺v穩 pan Kri鱉an z Kvtn矇, m獺 za hranic穩 zahradu a vely, taky je tam vdan獺 jejich dcera. U鱉 dva ms穩ce se pouze sch獺z穩 na hranici, kde si pedaj穩 vci, popov穩daj穩 si a jde zas ka鱉d羸 sv羸m smrem. O "n獺v禳tvu" u velek zkusil jednou ofici獺ln po鱉獺dat, ale bylo to velmi nep穩jemn矇 vysvtlov獺n穩. Proto se o vely i zahradu mus穩 starat dcera s rodinou.

Pan穩 Koz獺kov獺, kter獺 bydl穩 v 獺sti Moravsk矇ho Lieskov矇ho, v anc穩ch, m獺 zase dti, vnuky a velkou 獺st rodiny ve Kvtn矇. Proto鱉e nevlastn穩 automobil, byla zvykl獺 ve Kvtn矇 nakupovat, chodit na po禳tu. Do Nov矇ho Mesta v dob nejvt禳穩 paniky nejezdil ani autobus a nejbli鱉禳穩 obchod na slovensk矇 stran mla ti kilometry.   

Pan uitel B獺novec z Doln矇ho Srnieho, kter羸 i se svou man鱉elkou na happening taky pijel, zase m獺 dvacet metr轡 za hranic穩 - na esk矇 stran - zahr獺dku. Musel tam pokoutn pej穩t za budovou hranice, aby svou zasazenou zeleninu alespo pozal矇val. A proto鱉e man鱉el矇 u穩 na ZUce ve Str獺n穩, je zde i probl矇m pracovn穩. Do Str獺n穩 je uit taky nebudou pou禳tt - Slov獺ci by je pr羸 i pustili, ale esk獺 policie ne.

astn穩ci si zazp穩vali eskoslovenskou hymnu, p獺r lid穩 eklo sv轡j n獺zor nahlas. Policie - esk獺 i slovensk獺 - z轡stala v轡i akci neten獺, jen p獺r lid穩 upozornila, a聽 si nasad穩 rou禳ky.

V穩me, 鱉e kdy鱉 jsme kdysi byli jedn穩m st獺tem a zast獺v獺me heslo: Tu bratia v鱉dy sa streta聽 bud繳!, 鱉e se na禳e spolen獺 hranice neoteve a鱉 mezi posledn穩mi. Zat穩m to tak vypad獺, uzav穩r獺 Barbora Mackov獺.

Autor: iva
Inzerce

Va禳e n獺zory

Slov獺ck矇 divadlo za穩n獺 zase hr獺t!

Uhersk矇 Hradi禳t

Slov獺ck矇 divadlo za穩n獺 zase hr獺t!

Zmny ve vl獺dn穩ch na穩zen穩ch v Praze, dlouh獺 a n獺ron獺 porada v Uhersk矇m Hradi禳ti na konci minul矇ho t羸dne...

25. 5. 2020
Zemek: Snad pandemie zmnila 鱉ivotn穩 hodnoty

Uhersk矇 Hradi禳t

Zemek: Snad pandemie zmnila 鱉ivotn穩 hodnoty

B鱉n羸 鱉ivot se za穩n獺 vracet do norm獺lu. Zmrazen穩 ekonomiky takka po cel矇m svt v禳ak bude m穩t urit...

22. 5. 2020
Divadlo odvys穩l獺 slavn羸 muzik獺l Cik獺ni jdou do nebe

Slov獺cko

Divadlo odvys穩l獺 slavn羸 muzik獺l Cik獺ni jdou do nebe

Skuten獺 lah轡dka ek獺 na sv矇 div獺ky i tuto stedu veer. Divadeln穩k轡m se podailo z穩skat pr獺va na vys穩l獺n穩...

20. 5. 2020
Oslavy skautingu v Uhersk矇m Hradi禳ti se pesunuj穩 na podzim

Slov獺cko

Oslavy skautingu v Uhersk矇m Hradi禳ti se pesunuj穩 na podzim

Rok 2020 se ml u uherskohradi禳聽sk羸ch skaut轡 a skautek n矇st v duchu oslav st矇ho jubilea. Pandemie koronaviru...

18. 5. 2020
TOPlist