Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Soukromníci: Ukončeme přípravu nové nemonice v Malenovicích - slovackytydenik.cz
FacebookYoutubeInstagram

Soukromníci: Ukončeme přípravu nové nemonice v Malenovicích

Zlínský kraj Podnikání, Tribuna 1. 5. 2020
Soukromníci: Ukončeme přípravu nové nemonice v Malenovicích

Krajské zastupitelstvo by mělo na svém pondělním zasedání ukončit přípravu nové nemocnice v Malenovicích. Své kolegy k tomu vyzvali senátor Ivo Valenta a krajský předseda Soukromníků Michal Dvouletý. Opírají se přitom nejen o expertní stanovisko předních ekonomů, kteří varují před velkým propadem příjmů krajského rozpočtu, ale také o vyjádření skupiny architektů a zlínských osobností, které ve svém prohlášení zpochybňují vlastní koncept nové nemocnice v Malenovicích.  

„Očekávali jsme, že Rada Zlínského kraje uposlechne výzvu Ministerstva vnitra ČR a navrhne krajskému zastupitelstvu, aby v pondělí 4. května 2020 znovu hlasovalo o investičním záměru nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích. Potvrzuje se tak, že způsob, jakým byla nová nemocnice „protlačena“ krajským zastupitelstvem v prosinci 2019, byl netransparentní, nedůvěryhodný, v rozporu se zákonem i dobrými mravy. Za daleko podstatnější však pokládáme to, abychom společným hlasováním definitivně ukončili přípravu nové nemocnice v Malenovicích,“ uvedl senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.

Zároveň upozornil na to, že investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích je postaven na ekonomických předpokladech z prvního pololetí roku 2019, které se v důsledku pandemie COVID-19 velmi zásadním způsobem změnily. Mimo jiné to potvrzuje expertní stanovisko doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc. z Centra ekonomických a tržních expertíz, který predikuje, že v letošním roce se propadnou krajské daňové příjmy o 6,9 %.

„Rozhodování o výstavbě nové Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně-Malenovicích na základě finančního plánu z roku 2019 by odporovalo za současných podmínek standardním požadavkům na investiční obezřetnost a odpovědnost při nakládání s veřejnými finančními prostředky,“ prohlásil ekonom Jiří Schwarz (CETA). Kompletní expertní stanovisko zde https://1url.cz/@analyza-CETA.

„Od začátku upozorňujeme na ekonomická rizika a nedomyšlené finanční dopady výstavby nové nemocnice v Malenovicích na krajský rozpočet. V důsledku nastupující hospodářské krize se tato rizika exponenciálně zvýšila! Zlínský kraj si investici do nové krajské nemocnice v Malenovicích prostě nemůže za této situace dovolit. Zároveň je extrémně nezodpovědné, že vedení Zlínského kraje chce po krajských zastupitelích, aby svým hlasováním potvrdili schválení investičního záměru nové krajské nemocnice v Malenovicích, přičemž je zřejmé, že tento investiční záměr byl zpracováván přibližně před rokem a vůbec nezohledňuje aktuální ekonomickou a rozpočtovou realitu,“ dodal senátor Ivo Valenta. Ten současně označil nově navrhovanou fázovost výstavby v Malenovicích za nesmyslný výstřelek.

„Zlínský kraj se navíc svou vlastní vinou dostal do další ekonomické pasti, která souvisí s revolucí ve veřejné hromadné dopravě. Od konce minulého roku totiž Zlínský kraj výrazným způsobem navýšil počet objednaných kilometrů od vlakových a autobusových dopravců, operujících na regionálních spojích v našem kraji, ale zároveň přenesl zodpovědnost za inkasované tržby za jízdné zcela na bedra krajského rozpočtu. V kontextu s probíhající pandemií, mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem, což se promítá na velmi nízké využitelnosti regionální dopravy, budou chybějící tržby za jízdné velmi negativně dopadat opět, pouze a jen na krajský rozpočet,“ upozornil na další významnou souvislost zastupitel Michal Dvouletý.

„V tuto chvíli by prioritou každého zodpovědného vedení kraje měla být především zodpovědná inventarizace schváleného krajského rozpočtu i střednědobého rozpočtového výhledu. Je nutné, aby se do obou dokumentů promítly dopady začínající ekonomické krize. Je třeba kalkulovat s výrazným poklesem daňových příjmů a v této souvislosti se vypořádat s plánovanými mandatorními i kapitálovými výdaji. Dnešní vedení kraje však nemá žádný krizový plán a namísto toho opětovně žádá krajské zastupitele, abych schválili výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, jejíž investiční náklady odhadují odborníci na cca 15 miliard korun,“ dodal Dvouletý.

„Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni o tom, že je třeba zcela zastavit projekt nové nemocnice v Malenovicích a nezpůsobovat Zlínskému kraji jeho prosazováním další škody. Bohužel jsme k vůli této absurdní situaci a řečněním o nové nemocnici ztratili čtyři roky, během kterých mohla být zásadním způsobem modernizována Krajská nemocnice Tomáše Bati ve svém dnešním areálu,“ je přesvědčen senátor Ivo Valenta, který současně připomněl otevřený dopis architektů, který doslova cupuje projekt nové nemocnice.

„Je evidentní, že byl navržen velmi nevhodný koncept výstavby nové krajské nemocnice v mimořádně exponované lokalitě, poblíž obchodních center v Malenovicích, v dosahu průmyslových podniků (např. TAJMAC-ZPS), spalovny odpadů, ČOV a frekventované čtyřproudé silnice I. třídy s intenzitou dopravy 30.000 vozidel za 24 hodin. Podivně nedomyšlený zastavovací plán počítá např. s tím, že nová nemocnice má být dislokována do dvorní části garážových bloků s velkokapacitním parkovištěm, přičemž současný vjezd na sídliště s bytovými domy v Malenovicích bude přesunut do prostoru areálu nemocnice,“ píše se v dopise, který podepsali architekti Jiří Kotásek, Pavel Chládek, František Dohnal, Petr Stibora, projektanti Zdeněk Havel, emeritní děkan UTB  Jiří Dostál či další osobnosti jako Josef Mitrenga či Zdeněk Hoza. Kompletní text dopisu zde https://1url.cz/@postojarchitektu.
„Domníváme se, že po důsledné inventarizaci krajského rozpočtu a stanovení jasných priorit pro období začínající ekonomické krize by vedení kraje mělo vypracovat konstruktivní plán, jak ihned začít s postupnou modernizací KNTB. K tomuto účelu by měl využít uspořené finanční zdroje, které jsou dnes na účtech Zlínského kraje z období hospodářského růstu. Události posledních týdnů nás všechny utvrdily v přesvědčení, jak důležité je mít v našem kraji dostatek zkušených lékařů a obětavých zdravotních sester s kvalitním zázemím a systematickým a racionálním řízením,“ představil řešení senátor Ivo Valenta s tím, že na pondělním zasedání zastupitelstva předloží konkrétní návrh usnesení k zastavení výstavby nové nemocnice.

Autor: tisková zpráva
Inzerce

Vaše názory

Opozice: Vedení města se zřejmě bojí naší spolupráce, a proto se nás pokusila rozhádat. Marně!

Uherské Hradiště

Opozice: Vedení města se zřejmě bojí naší spolupráce, a proto se nás pokusila rozhádat. Marně!

Opoziční strany ANO, Nestraníci pro Hradiště, Naplno pro Hradiště, Piráti, KSČM a ČSSD byly na základě usnesení...

10. 1. 2019

Související

Zlínský kraj

Michal Dvouletý: Budovy neléčí, aneb kde skončí peníze na mzdy lékařů a sester

Lékařskou péči potřebuje každý z nás. Když ne dnes, tak určitě někdy v budoucnosti. Možná to neradi...

Zlínský kraj

Senátor Valenta: Nová nemocnice byla prosazena manipulacemi, nikoliv argumenty!

Prosadit novou nemocnici v Malenovicích na základě poctivých argumentů by si přece zasloužilo respekt a uznání. Ovšem...

Uherské Hradiště

Kde udělal Andrej Babiš chybu ve svém týdenním hlášení o bývalé věznici v Uherském Hradišti

Premiér Andrej Babiš je „borec“. Zařídil, že se bude rekonstruovat bývalé věznice v Uherském Hradišti. O...

Slovácko

Senátor Valenta: Zahajuji volby nanečisto. Sami lidé rozhodnou, zda budu znovu kandidovat

O opětovné kandidatuře Ivo Valenty na slováckého senátora rozhodnou sami lidé svým hlasováním. Známý podnikatel, investor a...

TOPlist