Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `!' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Až naprší a neuschne aneb čekání na déšť. Sucho je nejhorší za 500 let! - slovackytydenik.cz
FacebookYoutubeInstagram

Až naprší a neuschne aneb čekání na déšť. Sucho je nejhorší za 500 let!

Slovácko Čtení 4. 5. 2020
Až naprší a neuschne aneb čekání na déšť. Sucho je nejhorší za 500 let!

Naučme se všichni šetřit vodou, bude to potřeba

Všichni se zabýváme koronavirem a sčítáme škody, které nám virus způsobil, aniž bychom si plně uvědomili, že nás ohrožuje daleko větší katastrofa v podobě sucha. Sem tam sice sprchne, jak tomu bylo posledních pár dnů, ale když se při karanténních procházkách zajdete podívat do lesů, polí a parků, musí vám být jasné, že je zle. Vysychají potůčky, mizí studánky, a to je teprve jaro.

„Čekají nás špatné časy. Když se podíváte do krajiny, všude je opět vysázená řepka, která trápí alergiky i zvířata. A když už se někde objeví obilí a kukuřice, jsou na polích takové praskliny od sucha, že si náš pes dokonce pochroumal tlapku, když mu do jedné z nich v běhu propadla,“ povzdechla si sousedka, majitelka ohaře.

Doba vodního blahobytu skončila. Sucho a nedostatek vody nám může začít komplikovat život daleko více než koronavirus. Po letošním nouzovém stavu mnoho lidí přehodnotilo svůj postoj k životu. Nechtějí se spoléhat na dovoz, nákupní řetězce a předražené ovoce a zeleninu. Pokud mají možnost, rozhodli se být co nejvíce soběstační svépomocí doma, na zahrádkách a polích - sucho jim však stejně jako pěstitelům a zemědělcům může zničit veškeré úsilí.

O problematice s nedostatkem vody se sice na mnoha úrovních hovoří už několik let, ale kromě snahy o zadržování vody v krajině, budování remízků, malých rybníků a biopásů či výzev k zadržování dešťové vody se zase nic moc neděje. Běžný občan kromě občasného zákazu zalévání hrozbu nedostatku vody nijak zvlášť nepociťuje.

Kvůli suchu, na které je navázána kůrovcová kalamita, ztrácíme i lesy - ubývají místa, kam jsme chodili odpočívat, hrát si, bavit se, za obživou, sbírat houby či lesní plody. Místa, na kterých jsme vyrůstali. Přicházíme tak i o část našeho života.

Sucho se projevuje nedostatkem srážek i mizejícími zásobami povrchové i podpovrchové vody. Současné sucho je v České republice nejhorší za posledních 500 let! Až 80 % podzemních zdrojů nemá dostatek vody, což je opravdu průšvih.

Zemědělství úzce souvisí s vodou
Život každého z nás je závislý na vodě a zemědělství. Bez vody vydržíme pár dnů a bez jídla nanejvýš několik týdnů. Proto bychom se k vodě a půdě měli chovat se vší pokorou. Sucho a voda by měly být hlavním politickým tématem. A šetrně hospodařící zemědělci by měli být podporováni a ne placeni za produkci řepky, která půdu naprosto vyčerpává.
„Je na pováženou, že více než polovina české půdy je ohrožená vodní erozí a pětina rozlohy větrnou erozí. Mimoto jsme svědky rozsáhlého kolapsu biologické rozmanitosti - kvůli produkci potravin za masivního využívání syntetických pesticidů prudce poklesl počet včel a opylovačů,“ upozorňují členové hnutí DUHA. Všímáte si i vy, že mizí zpěvné ptactvo, koroptve a bažanti?  

Šetřit vodou by měl začít každý u sebe
Obava z nedostatku vody lítá v ovzduší, ale pořád máme pocit, že nás se to netýká. Teprve až si ráno dojdeme na záchod a nespláchneme, neosprchujeme se a nepoteče voda z kohoutku, pochopíme, že je zle...
Budeme nešťastní, když nebude žádný stín stromů, protože uschnou, že si děti budou hrát v prachu a špíně, protože vyschne tráva. Že nebude med, protože ve vyschlé přírodě včely a další hmyz nenajdou potravu. Že zmizí ptáci, protože nebudou mít co jíst, atd. Ani vy přece nechcete žít v poušti a v horké betonové džungli města...

Nenechejme to dojít tak daleko. Začněme tlačit na politiky, aby se tímto problémem urychleně zabývali. Samozřejmě, šetřit vodou musíme začít i my sami ve svých rodinách. Všimněte si, že děti se už v mateřských školách učí třídit odpad, ale šetřením vody se nikdo moc nezabývá.

Jak můžeme osobně pomoci?  
Začněte si všímat, kolik vody v domácnosti spotřebujete. Neumývejme nádobí ani zuby pod tekoucí vodou, pořiďte si šetřiče vody a perličkovače do kohoutků a splachovačů. Děti se mohou koupat v jedné vaně s krátkou sprchou nakonec a my dospěláci si naopak množství van „na pohodu a uvolnění“ můžeme odpustit. „Milovala jsem horkou vanu se svíčkami, ale vyměnili jsme ji za sprchový kout. Relaxačních koupelí jsem se musela vzdát, ale nezblázním se z toho. Mám alespoň dobrý pocit, že pomáhám přírodě,“ pozn. autorky. „Syn zdědil lásku ke koupání. Kdybychom ho nevychovávali k pravidlu rychlé sprchy, dokázal by pod tekoucí vodou strávit celý večer“.
Kdo nemá bazén, není in...
K současnému životnímu stylu domácností patří „bazén na každém dvorku“. Nikdo však nepočítá, kolik vody a chemie během jednoho léta takový bazén spotřebuje. V jejich počtu na obyvatele jsme v Evropě mezi prvními a platí pravidlo vlastního „já“. Klidně si  napustím plný bazén vody, i když kolem mě všechno usychá a hyne. Ale i majitelů bazénů se celonárodní sucho dotýká - čím dál častěji naráží na nařízení ministerstva zemědělství, které pod hrozbou pokut až 50 000 Kč zakazuje bazény napouštět - seznam obcí najdete na stránkách ministerstva.
Pořiďte barely, sudy na vodu
Každého litru dešťové vody, který odteče do kanalizace, je velká škoda. Zvlášť na rodinných domech se zahradou. Proto myslete na budoucnost a pořiďte si ze tří možností dotačního programu Dešťovka II Státního fondu životního prostředí ČR retenční nádrž nebo alespoň vsak, do něhož ústí okapy. Kdo nemá odvahu anebo finance na „Dešťovku“, může pod okapy nebo přímo na zahradu umístit sudy a barely na dešťovou vodu. Voda ze sudu poslouží jako zálivka.
Kbelík vody do přírody
Osobně se můžete zapojit do projektu „Kbelík vody do přírody“, kterým můžete přispět ke zlepšení ve svém bezprostředním okolí. Pomůžete tak usychající vegetaci kolem svých domovů.
Princip je jednoduchý - stačí dát do umyvadla nebo dřezu misku a odlévat vodu, která by jinak téměř čistá odtekla do kanalizace, a zalít s ní nejbližší trávník či strom. Použít je možné vodu od mytí zeleniny, převařených roušek, oplachování rukou bez chemického mýdla, vodu z vázy, zbytky nedopité vody nebo čaje ze skleniček, hrníčků.

Nesekaný trávník ochlazuje...
V období sucha můžete pomoci i trávníkům, které nebudete sekat na krátký pažit. Tráva by se měla nechat delší, protože zadržuje vodu jak pro vlastní využití, tak pro brouky a hmyz. Skvělými projekty jsou i květinové louky ve městech a obcích, které se sekají pouze dvakrát do roka. Díky tomu se na udržované louky vrací rostliny, brouci a motýli. Zeleň navíc ochlazuje.  
Nadělejte pítka pro ptáky, včelky a ježky

V období sucha v lesích, zahradách a parcích živoří i jejich obyvatelé. Proto můžete z obyčejné misky, podmisky, talíře anebo staré nádoby vytvořit pítko, které zachrání život ptákům, ježkům, včelám i broukům. Stačí, když do misky vyskládáte několik kamínků, nalejete 5 cm vody, aby se hmyz a včely napily, ale neutopily.

Stromy jsou živé slunečníky
Rozmyslete si kácení každého zdravého kmene. Stín jediného stromu může v parném létě přinést útočiště před vedrem a snížit teplotu okolí až o 5 °C! Když je pak takový strom součástí aleje či lesa, dokáže vytvořit silný ochlazovací efekt. Takže když města řeší, jak budou ochlazovat rozpálené ulice, za relativně nízkou cenu pomohou právě stromy.
Dendrologové však s ohledem na dlouhodobé sucho doporučují výměnu tradičních druhů. Místo lip a javorů  doporučují sázet akáty, habry a katalpy. A aby stromy neuschly, radí zavěšovat závlahové vaky.

Některá města jdou příkladem
Pokrokoví majitelé družstev se ve svých bytovkách a panelácích učí využívat tzv. šedou vodu - vystavěli vlastní čističku, která umožňuje opětovně využívat vodu z pračky či sprchování. Splachují s ní záchody a ušetří tak kubíky vody. Jinde zase podporují zelené střechy, které nahrazují půdu, kterou zabrala stavba budovy. Zelená střecha ochlazuje budovu, zadržuje vodu, která se postupně odpařuje, a pomáhá tak v horkém létě vytvářet příjemné klima.
Zachraňme lesy
Sucho jako jeden z dopadů klimatické krize a špatného zacházení s krajinou ohrožuje českou přírodu, lesy a zemědělství řadu let. „Český stát se změnami zákonů, vyhlášek a dalších pravidel zaspal dobu. Důsledkem toho je zdravotní stav našich jehličnatých lesů výrazně nejhorší v celé Evropě a během čtyř následujících desetiletí hrozí rozvrat naprosté většině smrkových porostů, tedy až dvěma pětinám všech českých lesů,“ upozorňuje Jaromír Bláha z Hnutí DUHA. „Lesy nemají být pouze pole na dřevo. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce,“ doplňuje Bláha.
Rychle vysychající tůně už nenabízí domov pulcům, čolkům a dalším živočichům vázaným na dočasné vodní plochy. Uměle vysazené stromy mají nedostatek vláhy a postupně hynou, zvířata v lesích přicházejí o místa, kde by utišila žízeň.
Nafoťte a opravte erozní rýhy

V boji s erozními rýhami můžete snadno pomoci i vy. Proti suchu v lesích pomůže motyčka, nebo mobilní aplikace.
Lesy jsou nesmírně důležitou součástí přírodního ekosystému a ohroženy jsou mnoha různými vlivy. K zásadním problémům sucha patří erozní rýhy a s bojem proti nim může pomoci úplně každý.

„Erozní rýha vzniká v lesích především tím, že po stejné nezpevněné trase projíždí opakovaně těžké stroje odvážející kůrovcem napadené dřevo. Pokud je ta trasa ve svahu, stává se z těchto vyjetých kolejí koryto pro srážkovou vodu, které odnáší stále více vláhy, půdy a živin pryč z lesa. Zároveň s tím klesá hladina spodní vody, což ohrožuje stromy poblíž,“ vysvětluje Jan Skalík z Hnutí DUHA, který je koordinátorem kampaně Zachraňme lesy.

 „Velkou pomocí je prokopnout hráz rýhy, aby se voda vylila zpátky do lesa a zůstala v něm. Stačí si najít místo na trase rýhy, kde lze vodu nejsnáze svést zpátky do lesa, na takovém místě vzít do ruky větev, kámen, chodeckou hůlku, lopatku nebo třeba motyku a vodu vypustit zpět do lesa. Pomoci si můžete také tím, že rýhu zasypete hlínou,” vysvětuje Jan Skalík.

 „Lesu uděláte skvělou službu již tím, že si problému všimnete a upozorníte na něj. Aplikaci navíc můžete používat i opačným způsobem a naopak s lopatkou jezdit přímo na místa, kde erozní rýhy vyznačili jiní lidé,“ popisuje Skalík.

Lesům můžete pomoci i se sázením stromků. Termíny akcí pro veřejnost najdete na www.lesycr.cz anebo www.klubnoveholesa.cz

Stromy sázejte i pro vaše vnoučata

Snažte se sázet stromy a keře s neziskovou organizací Sázíme stromy. „Místa pečlivě vybíráme s obecními úřady a dalšími majiteli. Peníze získáváme od firem a do sázení zapojujeme samotné zaměstnance darujících firem, ale i místní školy, spolky, dobrovolníky a znevýhodněné občany,“ popisuje Petr Cerman, celorepublikový koordinátor neziskovky, jejímž posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje stromů, sázet remízky, doplňovat stromy do sadů a sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl. Víte-li o nějaké místu ve vašem okolí, které by si zasloužilo osázet stromy, napište na: .zc.ymortsemizas@ofni  

Čtěte více
Autor: IVA PAŠKOVÁ
Inzerce

Vaše názory

Příběh ze života

Příběh ze života

Marienka se po svatbě nastěhovala jen pár domů vedle nás. Nebývalo ji moc vidět, ale když se...

1. 5. 2020
Týrané sousedce můžete pomoci i vy

Slovácko

Týrané sousedce můžete pomoci i vy

„Táto, prosím, nech mámu, ona už bude hodná!“ pětiletá dcera „Mami, mysli na něco hezkého, já...

30. 4. 2020
Víte, jak rozeznáte alergii od nachlazení?

Slovácko

Víte, jak rozeznáte alergii od nachlazení?

I když je dnes tradiční jarní počasí, prudký nástup teplot už na konci února způsobil alergikům velké...

28. 4. 2020
I přes zmatky ve školství se děti vrátí do lavic

Slovácko

I přes zmatky ve školství se děti vrátí do lavic

RODINA Děti už jsou díky pandemii více než měsíc doma. Rodiče byli ze dne na den...

23. 4. 2020
TOPlist