Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: htmlspecialchars(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/image.comp.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset ` ' not supported, assuming utf-8 in /home/www/idobryden/visual-php-core/enterprise_1_7_9_732/opt/functions.parse.php on line 1 Abyste nenaletěly aneb manuál samoživitelky - slovackytydenik.cz
FacebookYoutubeInstagram

Abyste nenaletěly aneb manuál samoživitelky

Slovácko Čtení 13. 5. 2020
Abyste nenaletěly aneb manuál samoživitelky

Zaměstnavatelé často nejednají podle pravidel

V současné době, kdy na každého z nás určitým způsobem dopadá epidemie koronaviru, se může bohužel stát, že zaměstnavatel zruší svou živnost a začne propouštět své zaměstnance. V této složité situaci, která je obzvlášť pro samoživitele velmi komplikovaná, je dobré vědět, na co má člověk nárok.  

Pamatujte vždy na to, že vám zaměstnavatel může dát výpověď pouze na základě některého z důvodů uvedených v zákoníku práce. Jedním z těchto důvodů je případ, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší. Podnikatel například nemá z důvodu pandemie dostatek zakázek, tak se rozhodne svou firmu uzavřít a skončit s podnikáním.

Pokud za těchto okolností dostanete výpověď, máte nárok na odstupné. Jeho výše však není pro všechny stejná, záleží na tom, jak dlouho váš pracovní poměr trval, v souvislosti s tím máte nárok na odstupné ve výši:

 - jednonásobku svého průměrného měsíčního výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok
 - dvojnásobku svého průměrného měsíčního výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky
 - trojnásobku svého průměrného měsíčního výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Příklad: Pokud jste nastoupila do zaměstnání 1. 2. 2019 a váš zaměstnavatel ruší své podnikání k 1. 4. 2020, máte nárok na dvojnásobek svého průměrného měsíčního výdělku, protože jste u něj pracovala více než 1 rok, ale méně než 2 roky.

Odstupné je vám zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu. Případně se ale můžete společně dohodnout i na jiném výplatním termínu, a to v den skončení pracovního poměru nebo později.

Nepodepisujte rozvázání pracovního poměru dohodou!

Důrazně nedoporučujeme podepsat rozvázání pracovního poměru dohodou, v takovém případě totiž nemáte nárok na odstupné, pokud to není v dohodě výslovně uvedeno, a váš pracovní poměr končí sjednaným dnem, nikoliv po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, kdy nadále pracujete, dostáváte od zaměstnavatele odměnu za Vaši práci a můžete tento čas využít k hledání nového zaměstnání apod.

Pokud vám tedy bez vašeho předchozího souhlasu zaměstnavatel tuto dohodu připraví a nebude zde odstupné uvedeno, zkuste se s ním dohodnout nebo požadujte klasickou výpověď.

Příklad: Výpověď obdržíte 14. 4. 2020. Výpovědní lhůta začíná plynout od 1. 5. 2020 (pořád chodíte do zaměstnaní, samozřejmě mimo čerpání dovolené apod.) a pracovní poměr končí 30. 6. 2020. Za tuto dobu vám stále náleží mzda nebo plat.
Velice důležité je také uvést, že při rozvázání pracovního poměru dohodou a výpovědi je rozdílná také podpora v nezaměstnanosti. Pokud tedy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude od počátku nižší než v případě jednostranné výpovědi.

Co když jste na rodičovské dovolené?

Rodičovská dovolená obecně představuje ochrannou dobu před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel má (až na určité výjimky) zákaz dát zaměstnanci výpověď. Pokud se však zaměstnavatel ruší, toto pravidlo neplatí.  Po návratu z rodičovské dovolené má rodič, který nebude zaměstnán, samozřejmě nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti?

U těchto dohod platí odlišná úprava než ta, kterou jsme uvedli výše. Pokud zaměstnavatel chce ukončit své podnikání, nemáte bohužel žádnou právní ochranu k tomu, aby vám dohodu zaměstnavatel nezrušil, protože není zákonné ustanovení, které by ho v tom mohlo omezovat.

Zdroj: Klub svobodných matek 

Autor: IVA
Inzerce

Vaše názory

Modrá je dobrá, hlásí módní trendy

Slovácko

Modrá je dobrá, hlásí módní trendy

Život se po pandemii pomalu vrací k normálu. Po domácí teplákové „homeofficové módě“ se chystáme naplno do...

11. 5. 2020
Erotika po esemeskách aneb víte, co je sexting?

Slovácko

Erotika po esemeskách aneb víte, co je sexting?

Líbali jste se letos na prvního máje pod rozkvetlým stromem? Nebo vám nouzový stav v této tradici...

6. 5. 2020
Až naprší a neuschne aneb čekání na déšť. Sucho je nejhorší za 500 let!

Slovácko

Až naprší a neuschne aneb čekání na déšť. Sucho je nejhorší za 500 let!

Všichni se zabýváme koronavirem a sčítáme škody, které nám virus způsobil, aniž bychom si plně uvědomili, že...

4. 5. 2020
Příběh ze života

Příběh ze života

Marienka se po svatbě nastěhovala jen pár domů vedle nás. Nebývalo ji moc vidět, ale když se...

1. 5. 2020
TOPlist